Haydar Boz Yalıtım İzodergi'nin 148. Sayısında

Haydar Boz Yalıtım İzodergi'nin 148. Sayısında

01 Mayıs 2021

 

SAĞLIK YAPILARININ YALITIMI DETAYLARDA GİZLİDİR

Burak Boz / Haydar Boz Yalıtım Genel Müdürü

 

 

Sağlık yapıları sadece ülkemiz için değil, tüm dünya genelinde özellikle sosyal devlet olgusunun en önemli halkasıdır. Ülke kaynakları kullanılarak, vergilerimiz ile yapılan kamu sağlık yapıları bu sebeple firmamız için özel bir imalat türüdür. 1953 yılından beri yalıtım konusunda uzmanlaşan ve bu konuda her türlü gelişimi destekleyen firmamızın; kamu binalarına olan hassasiyeti değişmeyen politikamızdır. Ülke değerlerine katkı sunabilmek bana yani üçüncü kuşağa miras kalan en önemli anayasamızdır.

 

Tüm bu yaklaşımımız ışığında içinde bulunduğumuz, Türkiye’nin en önemli iki projesinde de aynı hassasiyeti sergiledik. Yıllardır her platformda anlattığımız üzere yapıların yatırım ömrünü yalıtım ömrü belirlemektedir. Özellikle su yalıtımı algoritması oldukça hassas bir dengedir. Doğru ürün, doğru detay ve doğru ekip ile sunulan hizmet milli servete artı değer katmaktadır. Liderliğimde tüm çalışma arkadaşlarım bilir ki içimize sinmeyen, aklımızın almadığı bir uygulamada yer almamız edeceğimiz kara rağmen tercih edilmez.

 

Ülkemizde son dönemde birçok sağlık yapısı inşa edildi. Bu yapılar diğer yatırımlara göre hassasiyet gerektiren birçok detaya sahip. Değişken ısı gerektiren alanlar, laboratuvarlar, yük dengelerinin farklılığı, gezilebilir alan çokluğu gibi birçok detayı eş anlı bir potada eritmeniz gerekir. Dolayısıyla içinde yer aldığımız her iki projede de oldukça hassas detaylandırmalar yaptık. Proje aşamasında tüm bilgi ve tecrübemiz ile YDA İnşaat’ın konusunda uzman kadrosu ile yan yana çalıştık. Malzeme seçimleri, fiyat performans kriterlerinden ziyade salt performans kriterlerine göre şekillendi. Gerek temel alanının oranına, gerekse de binanın statik hesaplarına uygun değerlerle yola çıktık; ancak bu detaylar dinamik mühendislik yaklaşımımızla gerektiğinde revizyon da gördü. Her yalıtım imalatında önemli olan unsurlardan hava durumu sürekli takip edilerek dinamik bir iş planı ile uygulama yapıldı. Ek olarak su yalıtımında en hassas olunması gereken yer altı su kaynakları ve toprağın nem dengesi de sürekli kontrollerimize konu oldu. Sahadaki sıkı takip imalat kalitemizi en üst noktaya taşıdı.

 

Yapı endüstrisi, sadece mimarların bilgi dağarcığı çerçevesinde geliştirilebilecek bir alan değildir. Mimarlık ne kadar eski bir meslekse, teknoloji ve endüstrideki gelişmeleri sağlayan mühendislik de bir o kadar eski ve önemli bir teknik alandır. Bu mantık ile yapı endüstrisini oldukça yakından takip eden ekibimiz özellikle teras uygulamasında teknolojik gelişmeleri sonuna kadar kullandı. Yeniliklere olan duyarlılığımız mevzuatlara hızlıca uyum sağlamamız da etkili oluyor. Örneğin Konya Şehir Hastanesi projesinde yenilenen otopark yönetmeliğine göre imalat yapan sektörünün ilk firması olduk. Kayseri Şehir Hastanesi ise dört dalda ödüle layık görülen bir proje oldu. ‘En İyi Devam Eden Sağlık Kampüsü’ ödülü, projedeki tüm disiplinlerin bizimle aynı hassasiyette çalışması ve doğru ekiplerin koordinasyonu ile alındı.

 

Gerek Kayseri gerekse Konya PPP projelerinde ürün seçkisini kalite performans kriterlerine göre belirledik. Her iki proje için de su yalıtımı ana omurgası; temel, perde ve teraslarda membran, ıslak ve teknik hacimler ile su depolarında ise çimento esaslı malzemeler ile şekillendi. Sektörünün öncüleri ile her daim çalışmayı anayasa kabul eden firmamız, bu iki projede de dünya devleri ile çalıştı. Kayseri Şehir Hastanesi Kampüsünün ısı yalıtımı grubunda İzocam, su yalıtımı grubunda ise Ode ve Dörken ile çalışırken Konya Şehir Hastanesi Kampüsünün ısı yalıtımı grubunda ise yine İzocam, su yalıtımı grubunda ise Ode, Dörken ve Mapei ile çalıştık. Biri 1250 yatak kapasiteli, diğeri 1607 yatak kapasiteli bu iki gözde hastanede steril alanların su ve ısı yalıtımına ekstra hassasiyet gösterdik. Bu tip alanlarda doğru ürün seçkisini özenli işçilik ile birleştirdik. Malzemeniz ne kadar iyi olursa olsun işçilik kaliteniz düşükse halka hizmet için yapılan bu binalar işlevsiz hale gelir. Elbette ki her yapıda nem ve su en büyük düşmandır; ancak halkımızın en temel ihtiyaçlarından olan sağlık yapılarında bu iş çok daha ciddiyet ister. Sağlık yapılarını diğer yapılardan ayıran en temel özellik detayların çokluğu ve bir birleri ile entegrasyonudur. Bu binalarda detayın da detayı vardır. Bu kadar çok kalemin bir arada adeta bir orkestra gibi çalışabilmesi için bizlerin iyi birer orkestra şefi olması gerekir. Bu sebeple biz, bu tip kompleks binalarda çok daha detaylı mühendislik hizmeti vermenin binanın ömrünü uzattığına inanıyor ve bu prensip ile hizmet veriyoruz.

 

Nitekim yapıların şu anki hizmet akışına ve büyüklüklerine baktığımızda detayın detayına hakim olmanın yüz akını yaşıyoruz. Milli servete katkı sunmanın onuru, aslında işin sonunda edinebileceğimiz en güzel kar oldu. Yetmiş yıllık bilgi ve tecrübemize değer katan bu iki güzel projenin ardından yurt içinde ve yurt dışında sağlık yapılarında tercih edilen bir değer olduk ve olmaya da devam edeceğiz.