Kalite Politikası

Kalite Politikası

Yalıtım sektörünün lideri olarak, sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak, tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir iş birliği içinde olmak ana gayemizdir.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimleri kesintisiz olarak sunmatayız.

İş süreçlerimizi düzenli periodlar halinde değerlendirmemiz ve performasımızı ileriye götürecek önleyici yaklaşımarı belirleyip üzerinde ivedi olarak çalışmaktayız. Böylelikle verimliliğimizi uluslararası standartlara çekebilmek için düzenleyici ve önleyici faaliyetleri hayata geçirmekteyiz.

Verimliliğin ana unsuru olan çalışma arkadaşlarımıza rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra bu ortamı sürdürülebilir kılmak ana çalışma konularımızdandır. 

Sektörümüzde verdiğimiz tüm hizmetlerde kalitede lider olmak ve liderliğimizi sürdürülebilir kılmak en önemli görevimizdir.

Şirketimizin yönetim sistemleri anlayışı, müşterimizin talep, beklentilerini tam ve zamanında uygun olarak karşılamaktadır. Kalite sistem şartlarına uyarak sürekli iyileştirme felsefesi ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ekip ruhu oluşturup sektörün önde gelen firmaları arasında yerimizi korumak HAYDAR BOZ YALITIM firmasının kalite politikasıdır.